Help, ik moet stemtolken!

Stel je voor dat je met een vriend in rumoerig café zit. Rechts van je plannen twee vrouwen hun wereldreis. Links van je klaagt een man luidruchtig over zijn collega. Op een gegeven moment zegt je vriend: “Kijk daar eens, die twee mensen zijn vast doof. Jij kent toch gebarentaal? Waar hebben ze het over?” Je kijkt in de richting van het dove stel en probeert wijs te worden uit hun gebaren. Het gaat over een feest. Maar bedoelen ze een feest dat al is geweest of moet het nog komen?

“Wat zeggen ze?” vraagt je vriend ongeduldig. Je mompelt een vaag antwoord en verandert snel van onderwerp. Als je had geweten wat het verschil is tussen highcontextculturen enlowcontextculturen, zou je aan je vriend hebben kunnen uitleggen waarom je het gesprek van het dove stel niet zo gemakkelijk ‘af kon luisteren’.

In Reading Between the Signs. Intercultural Communication for Sign Language Interpreters beschrijft Anna Mindess met dit voorbeeld het verschil tussen beide begrippen. Mindess koppelt de door Edward T. Hall geïntroduceerde begrippen aan twee culturen die relevant zijn voor tolken gebarentaal: de dovencultuur en de horende cultuur.

Help, ik moet stemtolken!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *