Over Creativitaal

Professionals aanzetten tot reflecteren, op een onverwachte en verrassende manier

 

Creativitaal wil graag een analytische blik en wetenschappelijke kennis verbinden met reflecteren op het tolkwerk. Hoe? Door tolken gebarentaal en schrijftolken op een creatieve manier mee te nemen in nadenken over beslissingen, waarden en ethiek.

 

Lianne: “Als tolk ben je je eigen instrument. Het is belangrijk dat je van binnen scherp blijft, om kwaliteit te kunnen leveren. Niet alleen kwaliteit in de vertaling die je geeft, het technische aspect van het werk, maar juist ook kwaliteit in de samenwerking met verschillende mensen. Elke tolksituatie is uniek en ook al ben je bekend met de locatie en de mensen, toch is bij elke opdracht de interpersoonlijke dynamiek weer anders. Ik vind het belangrijk dat tolken, professionals die met mensen werken, zichzelf onder de loep blijven nemen. Dat is de enige manier waarop je kwaliteit kunt garanderen voor alle tolkgebruikers.”

Lianne van Dijken (1979) behaalde haar tolkdiploma aan de HU in 2002. In 2004 studeerde zij cum laude af voor haar studie taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Ze schreef een scriptie over classifiers in Jordaanse Gebarentaal (LIU).

In 2015 rondde zij de universitaire master EUMASLI af, European Master in Sign Language Interpreting. Het onderwerp van haar scriptie was: “het nemen van ethische beslissingen door tolken gebarentaal”. Onderdeel van het onderzoeksproces was het trainen van tolken, in het Demand Control Schema, DC-S (Dean & Pollard, 2013), een model speciaal ontworpen voor tolken gebarentaal – gebaseerd op een model van Karasek (1979) – om ethische beslissingen in kaart te brengen.

Lianne heeft tijdens EUMASLI onderwijs gehad (‘reflective practice’) van Robyn Dean, een van de onderzoekers en schrijvers van het Demand-Control Schema voor tolken gebarentaal. Robyn Dean was tijdens EUMASLI een van de scriptiebegeleiders van Lianne. Naast het onderwijs tijdens de EUMASLI, volgde Lianne in 2015 bij haar een online lessenserie van 10 x 2 uur, geheel gericht op het DC-S model. Robyn Dean heeft Creativitaal expliciete toestemming gegeven om het DC-S model in Nederland te implementeren.

Lianne van Dijken,  info@creativitaal.eu   tel: 06-18776827

Hier vind je de privacyverklaring van Creativitaal