Module A: Kennismaken met het Demand Control Schema

De eerste module, module A, legt de basis voor het gebruik van het “Demand-Control Schema“, een specifiek model waarmee je ethische beslissingen uit je tolkpraktijk kunt leren herkennen en benoemen. De verschillende elementen van het schema worden behandeld en toegepast. Zowel tolken NGT-tolken, schrijftolken als gesproken taaltolken nemen voortdurend ethische beslissingen tijdens hun werk. Daarom is dit schema, dat zeer concreet en ‘grijpbaar’ is, voor alle tolkprofessies relevant.

De bijeenkomsten hebben een logische opbouw. Vanuit verschillende werkvormen benaderen we de theorie. Door dagboekopdrachten en persoonlijke feedback daarop kun je je de materie eigen maken en toepassen op je eigen tolksituaties.

Onderwerpen die aan bod komen: 

* Introductie Demand-Control Schema (Dean & Pollard, 2013)
* Het belang van deze theorie, deze ‘gemeenschappelijke taal’
* Doel van het leren toepassen van DC-S in je tolkwerk
* De vier ‘demand categorieën’  onderscheiden en in kaart brengen
* Ethiek: algemene introductie
* Reflecteren op eigen tolkopdrachten
* Metaforen in de geschiedenis van het beroep tolk gebarentaal 
* Hulpbronnen en reactiemogelijkheden onderscheiden en benoemen

Data: zie Agenda

Opgeven? Stuur me een mailtje! info@creativitaal.eu