DISC & Demand Control Schema

Module B wordt gegeven door Heleen van den Houten, van Evenwicht Training & Coaching en door Lianne van Dijken. Heleen is gecertificeerd DISC-trainer en zij zal inzichtelijk maken waarom het voor een tolk van belang is om haar eigen persoonlijkheidsprofiel te kennen. Het vergroten van kennis van je eigen ‘intrapersoonlijke landschap’ geeft je handvatten om ander gedrag in te zetten in een tolksituatie. Dat kan van pas komen als je je aan iemand irriteert en die irritatie belemmerend voor je werkt in je functie. 

Elke deelnemer vult vooraf aan de eerste bijeenkomst de DISC in (online). De DISC is een instrument voor persoonlijkheidsanalyse en geeft mensen in korte tijd inzicht in hun persoonlijkheid en drijfveren, hun gedrag en de interactie met hun omgeving. Tijdens de eerste bijeenkomsten zal Heleen van den Houten uitvoerig bespreken hoe de DISC in elkaar zit en wat de uitkomsten voor iedere cursist betekenen. 
In de tweede bijeenkomst herhalen we de principes van het Demand Control Schemauit module Akijken wenaar kernkwaliteiten, waarden, en naar een systemische benadering van tolksituaties. Al deze ingrediënten maken het mogelijk om in de derde bijeenkomst van elke deelnemer een casus onder de loep te nemen. Die casus wordt op een actieve manier behandeld vanuit een koppeling tussen de DISC en het Demand Control Schema.
Data: zie Agenda

Opgeven? Stuur me een mailtje! info@creativitaal.eu


Tolken die module B gevolgd hebben, zeggen hierover:

“Lianne en Heleen vormen een inspirerend trainersduo. Ze geven aan de hand van verschillende modellen een verdiepende nascholing over de ethische kant van ons beroep en de keuzes die je als tolk kunt maken in je werk. Ik heb net de tweede reeks workshops van het “Ethisch drieluik” afgerond en kijk al weer uit naar de derde!”

“Een absolute aanrader voor tolken die hun vak serieus nemen!”

“Gedegen nascholing, met ruimte voor oefenen, waardevolle feedback en stof tot nadenken. Bij de volgende module ben ik er weer bij!”