Nascholingen

Leren en studeren zijn mooie processen, maar als kennis geen toepassing heeft, is het maar droge kost. De nascholingen van Creativitaal richten zich op het slaan van een brug tussen (wetenschappelijke) kennis en praktijkkennis. Alleen door kennis te delen, gaat kennis groeien.

P3282265

Onlangs las ik een uitspraak van Niels Bohr, een knappe kop uit Denmarken die in 1922 de Nobelprijs voor de Natuurkunde kreeg:

“Een expert is iemand die op één onderwerp alle mogelijke fouten heeft gemaakt.”

Interessant. Hoewel Bohr een bètawetenschapper was, raakt hij met zijn uitspraak wel de kern van het Latijnse woord expertus, dat ‘ervaren, beproefd, bewezen, deugdelijk’ betekent.

Zoals uit bovenstaande uitspraak al blijkt: expert word je niet zomaar. Kennis gekoppeld aan ervaring (en andersom!) heeft tijd nodig om te beklijven. Hoe vaker je een korte tijdsspanne bezig bent met de materie, hoe meer informatie de kans krijgt om zich van je korte-termijn-geheugen naar je lange-termijn-geheugen te verplaatsen.

Kennis en ervaringen van een geslaagde nascholing wonen na afloop in je lange-termijn geheugen. Vanuit die basis kun je hetgeen je geleerd en ervaren hebt, inzetten in je professie.

Kijk voor nascholingen over het nemen van ethische beslissingen, op: Ethisch Drieluik (DC-S).

Delen? Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on StumbleUponPrint this page