Nascholingen

Leren en studeren zijn mooie processen, maar als kennis geen toepassing heeft, is het maar droge kost. De nascholingen van Creativitaal richten zich op het slaan van een brug tussen (wetenschappelijke) kennis en praktijkkennis. Alleen door kennis te delen, gaat kennis groeien.

Kijk voor nascholingen over het nemen van ethische beslissingen, op: Ethisch Drieluik (DC-S).